De Zondag lezersvoordeel

Kopstukken van de filosofie

Swipe for 5 additional photos

Kopstukken van de filosofie

Kopstukken van de filosofie

Leven en denken van vijf sleutelfiguren uit de geschiedenis van de westerse filosofie. Vijf meesters in het denken die onze cultuur blijvend hebben beïnvloed.

Michel de Montaigne (1533-1592). ‘Que sais-je ?’ (Wat weet ik?). Geen man uit één stuk maar een heel landschap van karaktertrekken, meningen, gevoelens en voorkeuren die onderling best strijdig mogen zijn.

René Descartes (1596-1650). De vader van de moderne wijsbegeerte. ‘Cogito, ergo sum’ (Ik denk, dus ik ben). Hoewel elke generatie filosofen heeft geprobeerd Descartes te vermoorden, raken we het denkend ‘ik’ niet kwijt.

Baruch de Spinoza (1632-1677). ‘Deus sive natura’ (God ofwel de natuur). Drieënhalve eeuw later zijn de vragen van Spinoza nog altijd niet opgelost. Als alles ‘natuur’ is, beheerst door onwrikbare wetten, wat blijft er dan nog over van de vrijheid die de mens pas werkelijk tot mens maakt?

Immanuel Kant (1724-1804). ‘Sapere aude’ (Durf te denken). Kant zette de wereld op haar kop. Niet hoe zij ís, maar hoe wij haar zíén, bleek vanaf dat moment doorslaggevend.

Hannah Arendt (1906-1975). Deze joodse politiek filosofe werd geboren in Duitsland en vluchtte in 1933 voor het opkomende antisemitisme. Bij het grote publiek is zij bekend on haar geruchtmakende verslag van het Eichmannproces, De banaliteit van het kwaad.

Normale prijs: 35,-

Personeelsprijs 19,99

    • Uit voorraad

Details

726 bladzijden filosofie en wijsbegeerte in luxefoedraal

Aanvullende Informatie

Ref. 9191-0

Normale prijs: 35,-

Personeelsprijs 19,99